පුවත්

 • Peixin High Speed Face Mask Production line Delivery to all over the world

  Peixin High Speed Face Mask Production line Delivery to all over the world

  PEIXIN INTERNATIONAL GROUP: Since COVID19 is still activated all over the world, Peixin has been doing its efforts for providing solutions for not only face masks but also high speed face mask machines to all over the world. We have made around 100 high speed face masks machines totally, and eac...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • පීක්සින් ඉන්දියාවේ දිල්ලියේ පැවති නො-වියන ලද ටෙක් ඒෂියා 2019 සඳහා සහභාගී විය

  පීක්සින් ඉන්දියාවේ දිල්ලියේ පැවති නො-වියන ලද ටෙක් ඒෂියා 2019 සඳහා සහභාගී විය

    ජුනි 6 සිට ජුනි 8 දක්වා දිල්ලියේදී නොබැඳි තාක්ෂණික ආසියා ප්‍රදර්ශනය පැවැත්විණි. වඩාත්ම වෘත්තීය සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස, PEIXIN සමූහය වඩ වඩාත් ප්‍රසිද්ධියට පත්විය. අපට විශාල අස්වැන්නක් ලැබීම ගැන අපි සතුටු වුණා. වැඩි වැඩියෙන් මිනිසුන් අප ගැන දන්නා අතර අපගේ යන්ත්‍ර කෙරෙහි විශාල උනන්දුවක් දක්වයි. සහ ඔබේ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • පීක්සින් ඉන්දියාවේ මුම්බායි හි පැවති ටෙක්නොටෙක්ස් 2018 සඳහා සහභාගී විය

  පීක්සින් ඉන්දියාවේ මුම්බායි හි පැවති ටෙක්නොටෙක්ස් 2018 සඳහා සහභාගී විය

  ජුනි 28 සිට ජුනි 29 දක්වා ටෙක්නෝ ටෙක්ස් ඉන්දියා ප්‍රදර්ශනය මුම්බායි හිදී පැවැත්විණි. වඩාත්ම වෘත්තීය සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස, PEIXIN සමූහය වඩ වඩාත් ප්‍රසිද්ධියට පත්විය. අපට විශාල අස්වැන්නක් ලැබීම ගැන අපි සතුටු වුණා. වැඩි වැඩියෙන් මිනිසුන් අප ගැන දන්නා අතර අපගේ යන්ත්‍ර කෙරෙහි විශාල උනන්දුවක් දක්වයි. ඔබේ ආධාරකරු ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • පීක්සින් තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර ANDTEX 2019 සඳහා සහභාගී විය

  පීක්සින් තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර ANDTEX 2019 සඳහා සහභාගී විය

  ඇන්ඩෙටෙක්ස් 2019 යනු අග්නිදිග ආසියාවේ අවිවාහක සහ ඉවත දැමිය හැකි සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන සඳහා නව ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන්හි ධනය ගවේෂණය කිරීම සඳහා ලොව පුරා විසිරී සිටින අවිධිමත් හා ඉංජිනේරු ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදකයින්, පර්යේෂකයින්, පරිශීලකයින් සහ කර්මාන්ත නායකයින් එක්රැස් වන අවස්ථාවයි. අග්නිදිග ආසියාව සමන්විත වන්නේ 1 ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මයාමි හි පැවති IDEA 2019 නොබැඳි ප්‍රදර්ශනයට පීක්සින් සහභාගී විය

  ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මයාමි හි පැවති IDEA 2019 නොබැඳි ප්‍රදර්ශනයට පීක්සින් සහභාගී විය

  IDEA® 2019, ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ නොවරදින සහ ඉංජිනේරු රෙදිපිළි වෘත්තිකයින් සඳහා සහභාගී වූවන් 6,500+ ක් සහ රටවල් 75 ක ප්‍රදර්ශන සමාගම් 509 ක් පිළිගත් අතර සමස්ත අවිවාහක සහ ඉංජිනේරු රෙදිපිළි සැපයුම් දාමය පසුගිය සතියේ එෆ්එල් හි මියාමි බීච් හි ව්‍යාපාරික සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමට සමත් විය. 2 ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • පීක්සින් NON WOVEN EXPO BANGLADESH සඳහා සහභාගී විය

  පීක්සින් NON WOVEN EXPO BANGLADESH සඳහා සහභාගී විය

  ජුනි 27 සිට ජුනි 29 දක්වා ඩකා හි NON WOVEN EXPO ප්‍රදර්ශනය පැවැත්විණි. වඩාත්ම වෘත්තීය සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස, PEIXIN සමූහය වඩ වඩාත් ප්‍රසිද්ධියට පත්විය. අපට විශාල අස්වැන්නක් ලැබීම ගැන අපි සතුටු වුණා. වැඩි වැඩියෙන් මිනිසුන් අප ගැන දන්නා අතර අපගේ යන්ත්‍ර කෙරෙහි විශාල උනන්දුවක් දක්වයි. ඔබේ සහාය w ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • ටෙක්නොටෙක්ස් ඉන්දියා ප්‍රදර්ශනය

  ටෙක්නොටෙක්ස් ඉන්දියා ප්‍රදර්ශනය

  ජනවාරි 17 සිට ජනවාරි 19 දක්වා ටෙක්නෝ ටෙක්ස් ඉන්දියා ප්‍රදර්ශනය නවදිල්ලියේදී පැවැත්විණි. වඩාත්ම වෘත්තීය සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස, PEIXIN සමූහය වඩ වඩාත් ප්‍රසිද්ධියට පත්විය. අපට විශාල අස්වැන්නක් ලැබීම ගැන අපි සතුටු වුණා. වැඩි වැඩියෙන් මිනිසුන් අප ගැන දන්නා අතර අපගේ යන්ත්‍ර කෙරෙහි විශාල උනන්දුවක් දක්වයි. ඔයාගේ සැප ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • 113 වන චීන ආනයන හා අපනයන ප්‍රදර්ශනය

  113 වන චීන ආනයන හා අපනයන ප්‍රදර්ශනය

  සියළුම ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ කාලය ගත කිරීමට සහ අපගේ ප්‍රදර්ශන කුටියට පිවිසීමට ස්තූතියි, සියල්ලන්ම හමුවීම අපගේ ඉමහත් ගෞරවයයි. අමතක නොවන අත්දැකීමක් ලෙස, 2013 අප්‍රේල් 15 සිට 19 දක්වා දිනාගත් 113 වන චීන ආනයන හා අපනයන වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයට අපි සහභාගි වූ අතර, කැන්ටන් ෆෙයාර් හි කීර්තිය ආ ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජාත්‍යන්තර ඉංජිනේරු රෙදි සම්මන්ත්‍රණය සහ ප්‍රදර්ශනය

  ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජාත්‍යන්තර ඉංජිනේරු රෙදි සම්මන්ත්‍රණය සහ ප්‍රදර්ශනය

  අප්රේල් 23 සිට අප්රේල් 25 දක්වා කාලය තුළ අපි එක්සත් ජනපදයේ මයාමි හි පැවති ජාත්යන්තර ඉංජිනේරු රෙදි සම්මන්ත්රණ සහ එක්ස්පෝ සඳහා සහභාගී වී සිටිමු. මෙම පොළට ස්තූතියි, අපි අපගේ වෙළඳපොළ ඇමරිකානු වෙළඳපොළට ගවේෂණය කර ඇත්තෙමු. තවත් බොහෝ ඇමරිකානු ගනුදෙනුකරුවන් PEIXIN වෙළඳ නාමය දැන සිටියහ. ආර්පී සමඟ වෙළඳාම නිවේදනය කිරීම ගැන අපි ආඩම්බර වෙමු ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • ඉස්තාන්බුල් තාක්ෂණික රෙදිපිළි සහ අවිවාහක වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය

  ඉස්තාන්බුල් තාක්ෂණික රෙදිපිළි සහ අවිවාහක වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය

  ඉස්තාන්බුල් තාක්ෂණික රෙදිපිළි සහ නොබැඳි වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය 2013 මැයි 29 සිට ජුනි 1 දක්වා තුර්කියේ ඉස්තාන්බුල් හිදී සාර්ථකව පැවැත්විණි. ප්‍රදර්ශනයේදී අපගේ ප්‍රදර්ශන කුටියට පැමිණි අපගේ වටිනා ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සහයෝගය ගැන අපි බෙහෙවින් කෘත ful වෙමු. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ කාරුණික සහයෝගය නිසා අපේ ප්‍රදර්ශනය විශිෂ්ටයි ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Участие в форуме 2016 -2016》 9-11 марта 2016.

  В последние годы мы много запросов клиентов из России,,, Казахстана и т.. Российской рынок, мы, что предложеной на сайтеинформации. Для того чтобы лучше обслужить, которые говорят на русском ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • 25 වන ජීවිත පත්‍රිකාව ජාත්‍යන්තර විද්‍යා හා තාක්ෂණ ප්‍රදර්ශනය සහ සමුළුව

  දෛනික පුවත්පතේ වෘත්තීය කමිටුවේ චීන කඩදාසි සංගමය විසින් අනුග්‍රහය දක්වන 25 වන ජීවිත පත්‍රිකාව ජාත්‍යන්තර විද්‍යා හා තාක්ෂණ ප්‍රදර්ශනය සහ සම්මන්ත්‍රණය (2018 නන්ජින් කඩදාසි වාර්ෂික රැස්වීම සහ ළමා ජීවිතයේ විනිවිද යාම, වැඩිහිටි සෞඛ්‍ය සේවා නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය), ...
  වැඩිදුර කියවන්න
12 ඊළඟ> >> පිටුව 1/2